Top
ảnh bìa truyện Seitokai Yakuindomo

Seitokai Yakuindomo

Ujiie Tozen [Cập nhật vào: 1 tuần trước]
  • Nhóm dịch: Tổng hợp - Phi lợi nhuận
  • Tình trạng: Đang tiến hành
Thanh/Thiếu niên Shounen Lãng mạn Hài hước Học đường Lát cắt cuộc sống
Một thằng con giai nhập học tại một trường toàn con gái. Bạn nghĩ sẽ có Harem!? Hãy đọc và cảm nhận!

Danh sách chương

Tổng hợp
Chapter 534 7 tháng trước Chapter 533 7 tháng trước Chapter 532 7 tháng trước Chapter 531 7 tháng trước Chapter 530 7 tháng trước Chapter 529 7 tháng trước Chapter 528 7 tháng trước Chapter 527 7 tháng trước Chapter 526 7 tháng trước Chapter 525 7 tháng trước Chapter 524 7 tháng trước Chapter 523 7 tháng trước Chapter 522 7 tháng trước Chapter 521 7 tháng trước Chapter 520 7 tháng trước Chapter 519 7 tháng trước Chapter 518 7 tháng trước Chapter 517.5 7 tháng trước Chapter 517 7 tháng trước Chapter 516 7 tháng trước Chapter 515 7 tháng trước Chapter 514 7 tháng trước Chapter 514 1 năm trước Chapter 512 1 năm trước Chapter 511 1 năm trước Chapter 510 1 năm trước Chapter 509 1 năm trước Chapter 508 1 năm trước Chapter 507 1 năm trước Chapter 506 1 năm trước Chapter 505 1 năm trước Chapter 504 1 năm trước Chapter 503 1 năm trước Chapter 502 1 năm trước Chapter 501 1 năm trước Chapter 500 1 năm trước Chapter 499 1 năm trước Chapter 498 1 năm trước Chapter 497 1 năm trước Chapter 496 1 năm trước Chapter 495 1 năm trước Chapter 494 1 năm trước Chapter 493 1 năm trước Chapter 492 1 năm trước Chapter 491 1 năm trước Chapter 490 1 năm trước Chapter 489 1 năm trước Chapter 488 1 năm trước Chapter 487 1 năm trước Chapter 486 1 năm trước Chapter 485 1 năm trước Chapter 484 1 năm trước Chapter 483 1 năm trước Chapter 482 1 năm trước Chapter 481 1 năm trước Chapter 480 1 năm trước Chapter 479 1 năm trước Chapter 478 1 năm trước Chapter 477 1 năm trước Chapter 476 1 năm trước Chapter 475 1 năm trước Chapter 474 1 năm trước Chapter 473 1 năm trước Chapter 472 1 năm trước Chapter 471 1 năm trước Chapter 470 1 năm trước Chapter 469 1 năm trước Chapter 468 1 năm trước Chapter 467 1 năm trước Chapter 466 1 năm trước Chapter 465 1 năm trước Chapter 464 1 năm trước Chapter 463 1 năm trước Chapter 462 1 năm trước Chapter 461 1 năm trước Chapter 460 1 năm trước Chapter 459 1 năm trước Chapter 458 1 năm trước Chapter 457 1 năm trước Chapter 456 1 năm trước Chapter 455 1 năm trước Chapter 454 1 năm trước Chapter 453 1 năm trước Chapter 452 1 năm trước Chapter 452 1 năm trước Chapter 451 1 năm trước Chapter 450 1 năm trước Chapter 449 1 năm trước Chapter 448 1 năm trước Chapter 447 1 năm trước Chapter 446 1 năm trước Chapter 445 1 năm trước Chapter 444 1 năm trước Chapter 443 1 năm trước Chapter 442 1 năm trước Chapter 441 1 năm trước Chapter 440 1 năm trước Chapter 439 1 năm trước Chapter 438 1 năm trước Chapter 437 1 năm trước Chapter 436 1 năm trước Chapter 435 1 năm trước Chapter 434 1 năm trước Chapter 433 1 năm trước Chapter 432 1 năm trước Chapter 431 1 năm trước Chapter 430 1 năm trước Chapter 429 1 năm trước Chapter 428 1 năm trước Chapter 427 1 năm trước Chapter 426 1 năm trước Chapter 425 1 năm trước Chapter 424 1 năm trước Chapter 423 1 năm trước Chapter 422 1 năm trước Chapter 421 1 năm trước Chapter 420 1 năm trước Chapter 419 1 năm trước Chapter 418 1 năm trước Chapter 417 1 năm trước Chapter 416 1 năm trước Chapter 415 1 năm trước Chapter 414 1 năm trước Chapter 413 1 năm trước Chapter 412 1 năm trước Chapter 411 1 năm trước Chapter 410 1 năm trước Chapter 409 1 năm trước Chapter 408 1 năm trước Chapter 407 1 năm trước Chapter 406 1 năm trước Chapter 405 1 năm trước Chapter 404 1 năm trước Chapter 403 1 năm trước Chapter 402 1 năm trước Chapter 401 1 năm trước Chapter 400 1 năm trước Chapter 399 1 năm trước Chapter 398 1 năm trước Chapter 397 1 năm trước Chapter 396 1 năm trước Chapter 395 1 năm trước Chapter 394 1 năm trước Chapter 393 1 năm trước Chapter 392 1 năm trước Chapter 391 1 năm trước Chapter 390 1 năm trước Chapter 389 1 năm trước Chapter 388 1 năm trước Chapter 387 1 năm trước Chapter 386 1 năm trước Chapter 385 1 năm trước Chapter 384 1 năm trước Chapter 383 1 năm trước Chapter 382 1 năm trước Chapter 381 1 năm trước Chapter 380 1 năm trước Chapter 379 1 năm trước Chapter 378 1 năm trước Chapter 377 1 năm trước Chapter 376 1 năm trước Chapter 375 1 năm trước Chapter 374 1 năm trước Chapter 373 1 năm trước Chapter 372 1 năm trước Chapter 371 1 năm trước Chapter 370 1 năm trước Chapter 369 1 năm trước Chapter 368 1 năm trước Chapter 367 1 năm trước Chapter 366 1 năm trước Chapter 365 1 năm trước Chapter 364 1 năm trước Chapter 363 1 năm trước Chapter 362 1 năm trước Chapter 361 1 năm trước Chapter 360 1 năm trước Chapter 359 1 năm trước Chapter 358 1 năm trước Chapter 357 1 năm trước Chapter 356 1 năm trước Chapter 355 1 năm trước Chapter 354 1 năm trước Chapter 353 1 năm trước Chapter 352 1 năm trước Chapter 351 1 năm trước Chapter 350 1 năm trước Chapter 349 1 năm trước Chapter 348 1 năm trước Chapter 347 1 năm trước Chapter 346 1 năm trước Chapter 345 1 năm trước Chapter 344 1 năm trước Chapter 343 1 năm trước Chapter 342 1 năm trước Chapter 341 1 năm trước Chapter 340 1 năm trước Chapter 339 1 năm trước Chapter 338 1 năm trước Chapter 337 1 năm trước Chapter 336 1 năm trước Chapter 335 1 năm trước Chapter 334 1 năm trước Chapter 333 1 năm trước Chapter 332 1 năm trước Chapter 331 1 năm trước Chapter 330 1 năm trước Chapter 329 1 năm trước Chapter 328 1 năm trước Chapter 327 1 năm trước Chapter 326 1 năm trước Chapter 325 1 năm trước Chapter 324 1 năm trước Chapter 323 1 năm trước Chapter 322 1 năm trước Chapter 321 1 năm trước Chapter 320 1 năm trước Chapter 319 1 năm trước Chapter 318 1 năm trước Chapter 317 1 năm trước Chapter 316 1 năm trước Chapter 315 1 năm trước Chapter 314 1 năm trước Chapter 313 1 năm trước Chapter 312 1 năm trước Chapter 311 1 năm trước Chapter 310.5 1 năm trước Chapter 310.1 1 năm trước Chapter 310 1 năm trước Chapter 309 1 năm trước Chapter 308 1 năm trước Chapter 307 1 năm trước Chapter 306 1 năm trước Chapter 305 1 năm trước Chapter 304 1 năm trước Chapter 303 1 năm trước Chapter 302 1 năm trước Chapter 301 1 năm trước Chapter 300 1 năm trước Chapter 299 1 năm trước Chapter 298 1 năm trước Chapter 297 1 năm trước Chapter 296 1 năm trước Chapter 295 1 năm trước Chapter 294 1 năm trước Chapter 293 1 năm trước Chapter 292 1 năm trước Chapter 291 1 năm trước Chapter 290 1 năm trước Chapter 289 1 năm trước Chapter 288 1 năm trước Chapter 287 1 năm trước Chapter 286 1 năm trước Chapter 285 1 năm trước Chapter 284 1 năm trước Chapter 283 1 năm trước Chapter 282 1 năm trước Chapter 281 1 năm trước Chapter 280 1 năm trước Chapter 279 1 năm trước Chapter 278 1 năm trước Chapter 277 1 năm trước Chapter 276 1 năm trước Chapter 275 1 năm trước Chapter 274 1 năm trước Chapter 273 1 năm trước Chapter 272 1 năm trước Chapter 271 1 năm trước Chapter 270.3 1 năm trước Chapter 270.2 1 năm trước Chapter 270.1 1 năm trước Chapter 270 1 năm trước Chapter 269 1 năm trước Chapter 268 1 năm trước Chapter 267 1 năm trước Chapter 266 1 năm trước Chapter 265 1 năm trước Chapter 264 1 năm trước Chapter 263 1 năm trước Chapter 262 1 năm trước Chapter 261 1 năm trước Chapter 260 1 năm trước Chapter 259 1 năm trước Chapter 258 1 năm trước Chapter 257 1 năm trước Chapter 256 1 năm trước Chapter 255 1 năm trước Chapter 254 1 năm trước Chapter 253 1 năm trước Chapter 252 1 năm trước Chapter 251 1 năm trước Chapter 250 1 năm trước Chapter 249 1 năm trước Chapter 248 1 năm trước Chapter 247 1 năm trước Chapter 246 1 năm trước Chapter 245 1 năm trước Chapter 244 1 năm trước Chapter 243 1 năm trước Chapter 242 1 năm trước Chapter 241 1 năm trước Chapter 240 1 năm trước Chapter 239 1 năm trước Chapter 238 1 năm trước Chapter 237 1 năm trước Chapter 236 1 năm trước Chapter 235 1 năm trước Chapter 234 1 năm trước Chapter 233 1 năm trước Chapter 232 1 năm trước Chapter 231.2 1 năm trước Chapter 231 1 năm trước Chapter 230 1 năm trước Chapter 229.2 1 năm trước Chapter 229 1 năm trước Chapter 228 1 năm trước Chapter 227.2 1 năm trước Chapter 227 1 năm trước Chapter 226 1 năm trước Chapter 225 1 năm trước Chapter 224.2 1 năm trước Chapter 224 1 năm trước Chapter 223 1 năm trước Chapter 222 1 năm trước Chapter 221.2 1 năm trước Chapter 221 1 năm trước Chapter 220 1 năm trước Chapter 219.2 1 năm trước Chapter 219 1 năm trước Chapter 218 1 năm trước Chapter 218 1 năm trước Chapter 217.2 1 năm trước Chapter 217 1 năm trước Chapter 216 1 năm trước Chapter 215 1 năm trước Chapter 214 1 năm trước Chapter 213 1 năm trước Chapter 212 1 năm trước Chapter 211 1 năm trước Chapter 210 1 năm trước Chapter 209 1 năm trước Chapter 208 1 năm trước Chapter 207 1 năm trước Chapter 206 1 năm trước Chapter 205 1 năm trước Chapter 204 1 năm trước Chapter 203 1 năm trước Chapter 202 1 năm trước Chapter 201 1 năm trước Chapter 200 1 năm trước Chapter 199 1 năm trước Chapter 198 1 năm trước Chapter 197 1 năm trước Chapter 196 1 năm trước Chapter 195 1 năm trước Chapter 194 1 năm trước Chapter 193 1 năm trước Chapter 192 1 năm trước Chapter 191 1 năm trước Chapter 190 1 năm trước Chapter 189 1 năm trước Chapter 188 1 năm trước Chapter 187 1 năm trước Chapter 186 1 năm trước Chapter 185 1 năm trước Chapter 184 1 năm trước Chapter 183 1 năm trước Chapter 182 1 năm trước Chapter 181 1 năm trước Chapter 180.5 1 năm trước Chapter 180 1 năm trước Chapter 179 1 năm trước Chapter 178 1 năm trước Chapter 177 1 năm trước Chapter 176 1 năm trước Chapter 175 1 năm trước Chapter 174 1 năm trước Chapter 173 1 năm trước Chapter 172 1 năm trước Chapter 171 1 năm trước Chapter 170 1 năm trước Chapter 169 1 năm trước Chapter 168 1 năm trước Chapter 167 1 năm trước Chapter 166 1 năm trước Chapter 165 1 năm trước Chapter 164 1 năm trước Chapter 163 1 năm trước Chapter 162 1 năm trước Chapter 161 1 năm trước Chapter 160 1 năm trước Chapter 159 1 năm trước Chapter 158 1 năm trước Chapter 157 1 năm trước Chapter 156 1 năm trước Chapter 155 1 năm trước Chapter 154 1 năm trước Chapter 153 1 năm trước Chapter 152 1 năm trước Chapter 151 1 năm trước Chapter 150.5 1 năm trước Chapter 150 1 năm trước Chapter 149 1 năm trước Chapter 148 1 năm trước Chapter 147 1 năm trước Chapter 146 1 năm trước Chapter 145 1 năm trước Chapter 144 1 năm trước Chapter 143 1 năm trước Chapter 142 1 năm trước Chapter 141 1 năm trước Chapter 140 1 năm trước Chapter 139 1 năm trước Chapter 138 1 năm trước Chapter 137 1 năm trước Chapter 136 1 năm trước Chapter 135 1 năm trước Chapter 134 1 năm trước Chapter 133 1 năm trước Chapter 132 1 năm trước Chapter 131 1 năm trước Chapter 130 1 năm trước Chapter 129 1 năm trước Chapter 128 1 năm trước Chapter 127 1 năm trước Chapter 126 1 năm trước Chapter 125 1 năm trước Chapter 124 1 năm trước Chapter 123 1 năm trước Chapter 122 1 năm trước Chapter 121 1 năm trước Chapter 120.5 1 năm trước Chapter 120 1 năm trước Chapter 119 1 năm trước Chapter 118 1 năm trước Chapter 117 1 năm trước Chapter 116 1 năm trước Chapter 115 1 năm trước Chapter 114 1 năm trước Chapter 113 1 năm trước Chapter 112 1 năm trước Chapter 111 1 năm trước Chapter 110 1 năm trước Chapter 109 1 năm trước Chapter 108 1 năm trước Chapter 107 1 năm trước Chapter 106 1 năm trước Chapter 105 1 năm trước Chapter 104 1 năm trước Chapter 103 1 năm trước Chapter 102 1 năm trước Chapter 101 1 năm trước Chapter 100 1 năm trước Chapter 99 1 năm trước Chapter 98 1 năm trước Chapter 97 1 năm trước Chapter 96 1 năm trước Chapter 95 1 năm trước Chapter 94 1 năm trước Chapter 93 1 năm trước Chapter 92 1 năm trước Chapter 91 1 năm trước Chapter 90.5 1 năm trước Chapter 90 1 năm trước Chapter 89 1 năm trước Chapter 88 1 năm trước Chapter 87 1 năm trước Chapter 86 1 năm trước Chapter 85 1 năm trước Chapter 84 1 năm trước Chapter 83 1 năm trước Chapter 82 1 năm trước Chapter 81 1 năm trước Chapter 80 1 năm trước Chapter 79 1 năm trước Chapter 78 1 năm trước Chapter 77 1 năm trước Chapter 76 1 năm trước Chapter 75 1 năm trước Chapter 74 1 năm trước Chapter 73 1 năm trước Chapter 72 1 năm trước Chapter 71 1 năm trước Chapter 70 1 năm trước Chapter 69 1 năm trước Chapter 68 1 năm trước Chapter 67 1 năm trước Chapter 66 1 năm trước Chapter 65 1 năm trước Chapter 64 1 năm trước Chapter 63 1 năm trước Chapter 62 1 năm trước Chapter 61 1 năm trước Chapter 60 1 năm trước Chapter 59 1 năm trước Chapter 58 1 năm trước Chapter 57 1 năm trước Chapter 56 1 năm trước Chapter 55 1 năm trước Chapter 54 1 năm trước Chapter 53 1 năm trước Chapter 52 1 năm trước Chapter 51 1 năm trước Chapter 50 1 năm trước Chapter 49 1 năm trước Chapter 48 1 năm trước Chapter 47 1 năm trước Chapter 46 1 năm trước Chapter 45 1 năm trước Chapter 44 1 năm trước Chapter 43 1 năm trước Chapter 42 1 năm trước Chapter 41 1 năm trước Chapter 40 1 năm trước Chapter 39 1 năm trước Chapter 38 1 năm trước Chapter 37 1 năm trước Chapter 36 1 năm trước Chapter 35 1 năm trước Chapter 34 1 năm trước Chapter 33 1 năm trước Chapter 32 1 năm trước Chapter 31 1 năm trước Chapter 30.5 1 năm trước Chapter 30 1 năm trước Chapter 29 1 năm trước Chapter 28 1 năm trước Chapter 27 1 năm trước Chapter 26 1 năm trước Chapter 25.5 1 năm trước Chapter 25 1 năm trước Chapter 24 1 năm trước Chapter 23 1 năm trước Chapter 22 1 năm trước Chapter 21 1 năm trước Chapter 20 1 năm trước Chapter 19 1 năm trước Chapter 18 1 năm trước Chapter 17 1 năm trước Chapter 16 1 năm trước Chapter 15.5 1 năm trước Chapter 15 1 năm trước Chapter 14 1 năm trước Chapter 13 1 năm trước Chapter 12 1 năm trước Chapter 11 1 năm trước Chapter 10 1 năm trước Chapter 9 1 năm trước Chapter 8 1 năm trước Chapter 7 1 năm trước Chapter 6 1 năm trước Chapter 5 1 năm trước Chapter 4 1 năm trước Chapter 3 1 năm trước Chapter 2 1 năm trước Chapter 1 1 năm trước
Mở rộng

Thông tin

Chức năng tương tác với nhóm dịch đang được xây dựng, các fan ráng chờ chút nhé o(〃^▽^〃)o

Truyện liên quan