Top
ảnh bìa truyện Dàn Trai Đẹp Chốn Hậu Cung

Dàn Trai Đẹp Chốn Hậu Cung

Alpha Tart [Cập nhật vào: 2 tuần trước]
  • Nhóm dịch: Tổng hợp - Phi lợi nhuận
  • Tình trạng: Đang tiến hành
Truyện Màu Drama Ngôn Tình Harem Cổ Đại
“Tại sao ta lại chỉ được kết hôn với 1 người đàn ông?” Nữ hoàng phản đối. "Ở các thế hệ trước, 1 hoàng đế có ít nhất 5 phi tần và trung bình là 15. Giờ ta đã là Hoàng đế, ta cũng nên có ít nhất 5 người chứ. Con trai của Tể tướng? Người thừa kế của một gia đình quyền lực? Nếu ta thấy thích thì mau đưa người đó hậu cung đi. Người mà ta thích nhất sẽ trở thành hoàng hậu của ta”.

Danh sách chương

Tổng hợp
Chapter 121.2 1 tháng trước Chapter 121.1 1 tháng trước Chapter 120.2 1 tháng trước Chapter 120.1 1 tháng trước Chapter 119.2 1 tháng trước Chapter 119.1 1 tháng trước Chapter 118.2 1 tháng trước Chapter 118.1 1 tháng trước Chapter 117.2 1 tháng trước Chapter 117.1 1 tháng trước Chapter 116.2 1 tháng trước Chapter 116.1 1 tháng trước Chapter 115.2 1 tháng trước Chapter 115.1 1 tháng trước Chapter 114.2 2 tháng trước Chapter 114.1 2 tháng trước Chapter 113.2 2 tháng trước Chapter 113.1 2 tháng trước Chapter 112.2 2 tháng trước Chapter 112.1 2 tháng trước Chapter 111.2 2 tháng trước Chapter 111.1 2 tháng trước Chapter 110.2 2 tháng trước Chapter 110.1 2 tháng trước Chapter 109.2 3 tháng trước Chapter 109.1 3 tháng trước Chapter 108.2 3 tháng trước Chapter 108.1 3 tháng trước Chapter 107.2 3 tháng trước Chapter 107.1 3 tháng trước Chapter 106.2 3 tháng trước Chapter 106.1 3 tháng trước Chapter 105.2 3 tháng trước Chapter 105.1 3 tháng trước Chapter 104.2 3 tháng trước Chapter 104.1 3 tháng trước Chapter 103.2 3 tháng trước Chapter 103.1 3 tháng trước Chapter 102.2 3 tháng trước Chapter 102.1 3 tháng trước Chapter 101.2 4 tháng trước Chapter 101.1 4 tháng trước Chapter 100.2 4 tháng trước Chapter 100.1 4 tháng trước Chapter 99.2 4 tháng trước Chapter 99.1 4 tháng trước Chapter 98.2 4 tháng trước Chapter 90.2 5 tháng trước Chapter 90.2 5 tháng trước Chapter 90.1 5 tháng trước Chapter 90.1 5 tháng trước Chapter 90.1 5 tháng trước Chapter 89.2 5 tháng trước Chapter 89.2 5 tháng trước Chapter 89.2 5 tháng trước Chapter 89.1 5 tháng trước Chapter 89.1 5 tháng trước Chapter 89.1 5 tháng trước Chapter 88.2 5 tháng trước Chapter 88.2 5 tháng trước Chapter 88.2 5 tháng trước Chapter 88.1 5 tháng trước Chapter 88.1 5 tháng trước Chapter 88.1 5 tháng trước Chapter 87.2 5 tháng trước Chapter 87.2 5 tháng trước Chapter 87.2 5 tháng trước Chapter 87.1 5 tháng trước Chapter 87.1 5 tháng trước Chapter 87.1 5 tháng trước Chapter 86.2 5 tháng trước Chapter 85.2 1 năm trước Chapter 86.1 5 tháng trước Chapter 85.1 1 năm trước Chapter 84.2 1 năm trước Chapter 84.1 1 năm trước Chapter 83.2 1 năm trước Chapter 83.1 1 năm trước Chapter 82.2 1 năm trước Chapter 82.1 1 năm trước Chapter 81.2 1 năm trước Chapter 81.1 1 năm trước Chapter 80.2 1 năm trước Chapter 80.1 1 năm trước Chapter 79.2 1 năm trước Chapter 79.1 1 năm trước Chapter 78.2 1 năm trước Chapter 78.1 1 năm trước Chapter 77.2 1 năm trước Chapter 77.1 1 năm trước Chapter 76.2 1 năm trước Chapter 76.1 1 năm trước Chapter 75.2 1 năm trước Chapter 75.1 1 năm trước Chapter 74.2 1 năm trước Chapter 74.1 1 năm trước Chapter 73.2 1 năm trước Chapter 73.1 1 năm trước Chapter 72.2 1 năm trước Chapter 72.1 1 năm trước Chapter 71.2 1 năm trước Chapter 71.1 1 năm trước Chapter 70.2 1 năm trước Chapter 70.1 1 năm trước Chapter 69.2 1 năm trước Chapter 69.1 1 năm trước Chapter 68.2 1 năm trước Chapter 68.1 1 năm trước Chapter 67.2 1 năm trước Chapter 67.1 1 năm trước Chapter 66.2 1 năm trước Chapter 66.1 1 năm trước Chapter 65.2 1 năm trước Chapter 65.1 1 năm trước Chapter 64.2 1 năm trước Chapter 64.1 1 năm trước Chapter 63.2 1 năm trước Chapter 63.1 1 năm trước Chapter 62.2 1 năm trước Chapter 62.1 1 năm trước Chapter 61.2 1 năm trước Chapter 61.1 1 năm trước Chapter 60.2 1 năm trước Chapter 60.1 1 năm trước Chapter 59.2 1 năm trước Chapter 59.1 1 năm trước Chapter 58.2 1 năm trước Chapter 58.1 1 năm trước Chapter 57.2 1 năm trước Chapter 57.1 1 năm trước Chapter 56.2 1 năm trước Chapter 56.1 1 năm trước Chapter 55.2 1 năm trước Chapter 55.1 1 năm trước Chapter 54.2 1 năm trước Chapter 54.1 1 năm trước Chapter 53.2 1 năm trước Chapter 53.1 1 năm trước Chapter 52.2 1 năm trước Chapter 52.1 1 năm trước Chapter 51.2 1 năm trước Chapter 51.1 1 năm trước Chapter 50.2 1 năm trước Chapter 50.1 1 năm trước Chapter 49.2 1 năm trước Chapter 49.1 1 năm trước Chapter 48.2 1 năm trước Chapter 48.1 1 năm trước Chapter 47.2 1 năm trước Chapter 47.1 1 năm trước Chapter 46.2 1 năm trước Chapter 46.1 1 năm trước Chapter 45.2 1 năm trước Chapter 45.1 1 năm trước Chapter 44 1 năm trước Chapter 43 1 năm trước Chapter 42 1 năm trước Chapter 41 1 năm trước Chapter 40 1 năm trước Chapter 39 1 năm trước Chapter 38 1 năm trước Chapter 37 1 năm trước Chapter 36 1 năm trước Chapter 35 1 năm trước Chapter 34 1 năm trước Chapter 33 1 năm trước Chapter 32 1 năm trước Chapter 31 1 năm trước Chapter 30 1 năm trước Chapter 29 1 năm trước Chapter 28 1 năm trước Chapter 27 1 năm trước Chapter 26 1 năm trước Chapter 25 1 năm trước Chapter 24 1 năm trước Chapter 23 1 năm trước Chapter 22 1 năm trước Chapter 21 1 năm trước Chapter 20 1 năm trước Chapter 19 1 năm trước Chapter 18 1 năm trước Chapter 17 1 năm trước Chapter 16 1 năm trước Chapter 15 1 năm trước Chapter 14 1 năm trước Chapter 13 1 năm trước Chapter 12 1 năm trước Chapter 11 1 năm trước Chapter 10 1 năm trước Chapter 9 1 năm trước Chapter 8 1 năm trước Chapter 7 1 năm trước Chapter 6 1 năm trước Chapter 5 1 năm trước Chapter 4 1 năm trước Chapter 3 1 năm trước Chapter 2 1 năm trước Chapter 1 1 năm trước
Mở rộng

Thông tin

Chức năng tương tác với nhóm dịch đang được xây dựng, các fan ráng chờ chút nhé o(〃^▽^〃)o

Truyện liên quan