Top
ảnh bìa truyện Trấn Hồn nhai - Dịch Gia

Trấn Hồn nhai - Dịch Gia

Đang cập nhật [Cập nhật vào: 2 tuần trước]
Hành động Manhua
Trấn Hồn Nhai, một trong nhiều con phố Hồn Ca, nơi mà linh hồn và con người cùng tồn tại. Không phải ai cũng có thể bước vào Phố Hồn Ca, chỉ những người sở hữu linh hồn hiếm có với linh hộ mệnh mới có thể. Xia Ling, chỉ là một sinh viên thực tập bình thường ở đại học, nhưng một cuộc gặp gỡ tình cờ đã thay đổi cuộc sống thường nhật của cô… Trong thế giới đầy rẫy linh hồn ác độc này, liệu cô có thể hợp tác với linh hộ mệnh của mình để sống sót không?

Các tên gọi khác: Requiem Street • Zhen Hun Jie • 镇魂街 • Trấn Hồn Nhai • Zhen Hun Street • ZhenHunJie • Zhèn Hún Jiē

Danh sách chương

Devil Slayer Team
Chương 116 1 tháng trước Chương 115 1 tháng trước Chương 114 1 tháng trước Chương 113 1 tháng trước Chương 112 1 tháng trước Chương 111 1 tháng trước Chương 110 1 tháng trước Chương 109 1 tháng trước Chương 108 1 tháng trước Chương 107 1 tháng trước Chương 106 1 tháng trước Chương 105 1 tháng trước Chương 104 1 tháng trước Chương 103 1 tháng trước Chương 102 1 tháng trước Chương 101 1 tháng trước Chương 100 1 tháng trước Chương 99 1 tháng trước Chương 98 1 tháng trước Chương 97 1 tháng trước Chương 96 1 tháng trước Chương 95 1 tháng trước Chương 94 1 tháng trước Chương 93 1 tháng trước Chương 92 1 tháng trước Chương 90 1 tháng trước Chương 89 1 tháng trước Chương 88 1 tháng trước Chương 87 1 tháng trước Chương 86 1 tháng trước Chương 85 1 tháng trước Chương 84 1 tháng trước Chương 83 1 tháng trước Chương 82 1 tháng trước Chương 81 1 tháng trước Chương 80 1 tháng trước Chương 79 1 tháng trước Chương 78 1 tháng trước Chương 77 1 tháng trước Chương 76 1 tháng trước Chương 75 1 tháng trước Chương 74.1 1 tháng trước Chương 74.0 1 tháng trước Chương 73 1 tháng trước Chương 72 1 tháng trước Chương 71 1 tháng trước Chương 70 1 tháng trước Chương 69 1 tháng trước Chương 68 1 tháng trước Chương 67 1 tháng trước Chương 66 1 tháng trước Chương 65 1 tháng trước Chương 64 1 tháng trước Chương 63 1 tháng trước Chương 62 1 tháng trước Chương 61 1 tháng trước Chương 60 1 tháng trước Chương 59 1 tháng trước Chương 58 1 tháng trước Chương 57 1 tháng trước Chương 56 1 tháng trước Chương 55 1 tháng trước Chương 54 1 tháng trước Chương 53 1 tháng trước Chương 52 1 tháng trước Chương 51 1 tháng trước Chương 50 1 tháng trước Chương 49 1 tháng trước Chương 48 1 tháng trước Chương 47 1 tháng trước Chương 47.2 1 tháng trước Chương 47.1 1 tháng trước Chương 46 1 tháng trước Chương 45 1 tháng trước Chương 44 1 tháng trước Chương 43 1 tháng trước Chương 42.2 1 tháng trước Chương 42.1 1 tháng trước Chương 41.2 1 tháng trước Chương 41.1 1 tháng trước Chương 40 1 tháng trước Chương 39 1 tháng trước Chương 38 1 tháng trước Chương 37 1 tháng trước Chương 36 1 tháng trước Chương 35 1 tháng trước Chương 34 1 tháng trước Chương 33 1 tháng trước Chương 32 1 tháng trước Chương 31 1 tháng trước Chương 29 1 tháng trước Chương 28 1 tháng trước Chương 27 1 tháng trước Chương 26 1 tháng trước Chương 25 1 tháng trước Chương 24 1 tháng trước Chương 23 1 tháng trước Chương 22 1 tháng trước Chương 21 1 tháng trước Chương 20 1 tháng trước Chương 19.1 1 tháng trước Chương 19.0 1 tháng trước Chương 18 1 tháng trước Chương 17 1 tháng trước Chương 16 1 tháng trước Chương 15 1 tháng trước Chương 14 1 tháng trước Chương 13 1 tháng trước Chương 12 1 tháng trước Chương 11 1 tháng trước Chương 10 1 tháng trước Chương 9 1 tháng trước Chương 8 1 tháng trước Chương 7 1 tháng trước Chương 6 1 tháng trước Chương 5 1 tháng trước Chương 4 1 tháng trước Chương 3.4 1 tháng trước Chương 3.3 1 tháng trước Chương 3.2 1 tháng trước Chương 3.1 1 tháng trước Chương 2 1 tháng trước
Mở rộng

Thông tin

Chức năng tương tác với nhóm dịch đang được xây dựng, các fan ráng chờ chút nhé o(〃^▽^〃)o

Truyện liên quan