Top
ảnh bìa truyện Ta thu thập vạn vật thăng cấp

Ta thu thập vạn vật thăng cấp

Tồn diệp [Cập nhật vào: 1 tuần trước]
Linh khí khôi phục, hung thú hoành hành. Sở mặc xuyên qua mà đến, thức tỉnh thuật thu nhặt thiên phú. Thu thập cao đẳng thời gian thiên phú, có thể để thời gian gia tốc cùng chậm chạp! Thu thập Đại Nhật Kim Ô huyết mạch, có thể để thân thể hóa thân Đại Nhật, bạo chiếu vạn vật! Thu thập đao pháp thiên phú, có thể lĩnh ngộ đao chi ý cảnh, quét ngang hết thảy!

Thông tin

Chức năng tương tác với nhóm dịch đang được xây dựng, các fan ráng chờ chút nhé o(〃^▽^〃)o

Truyện liên quan