Top
ảnh bìa truyện TRUY ĐUỔI

TRUY ĐUỔI

Đang cập nhật [Cập nhật vào: 2 tuần trước]
  • Nhóm dịch: Tổng hợp - Phi lợi nhuận
  • Tình trạng: Đang tiến hành
Đây là bộ truyện của tác giả Tiếu Tân Vũ, được xem là nổi bật nối tiếp thể loại "Lang phái võ hiệp" như "Võ Đạo Cuồng chi Thi". "Lang Phái Võ Hiệp" là định nghĩa mới của tác giả Kiều Tĩnh Phu khi viết "Võ Đạo Cuồng chi Thi. Tác giả thấy truyện võ hiệp gần đây đều có khái niệm thần công tuyệt học, xa rời hiện thực, khi xem sách "Bí Truyền Thiết Sa Chưởng" có chia người luyện võ thành: Dương Phái và Lang Phái. Dương Phái chú trọng rèn luyện khỏe mạnh, biểu diễn đẹp mắt; còn "Lang Phái chỉ chuyên tâm về những chiêu thức thực dụng trong thực chiến. Khái niệm "Lang Phái" thích hợp với "Võ đấu phái Võ hiệp" của truyện nên được tác giả dùng làm định nghĩa mới về thể loại võ hiệp của mình.

Thông tin

Chức năng tương tác với nhóm dịch đang được xây dựng, các fan ráng chờ chút nhé o(〃^▽^〃)o

Truyện liên quan