Top
ảnh bìa truyện Karate Shoukoushi Kohinata Minoru

Karate Shoukoushi Kohinata Minoru

Baba Yasushi [Cập nhật vào: 1 tuần trước]
  • Nhóm dịch: Tổng hợp - Phi lợi nhuận
  • Tình trạng: Đang tiến hành
Hành động Martial Arts Shoujo Seinen Thể thao
Kohinata Minoru - 18 tuổi là thành viên của CLB thể dục thể thao nhưng do không có tài năng và bị các đàn anh ghen ghét nên bị đuổi khỏi CLB và còn bị họ đánh . Và khi đó sinh viên Karate của CLB Karate 2, Mutou Ryuuji thấy Minoru bị đánh ở trong phòng thể dục, chẳng những ko bảo vệ cậu ấy lại còn đánh ngất cậu...còn lôi kéo cậu ấy vào thế giới Karate . Minoru kết bạn mới và phát hiện phần đen tối trong mình

Danh sách chương

Tổng hợp
Chapter 325 4 tháng trước Chapter 324 5 tháng trước Chapter 323 5 tháng trước Chapter 321 1 năm trước Chapter 322 5 tháng trước Chapter 320 1 năm trước Chapter 319 1 năm trước Chapter 318 1 năm trước Chapter 317 1 năm trước Chapter 316 1 năm trước Chapter 315 1 năm trước Chapter 314 1 năm trước Chapter 313 1 năm trước Chapter 312 1 năm trước Chapter 311 1 năm trước Chapter 310 1 năm trước Chapter 309 1 năm trước Chapter 308 1 năm trước Chapter 307 1 năm trước Chapter 306 1 năm trước Chapter 305 1 năm trước Chapter 304 1 năm trước Chapter 303 1 năm trước Chapter 302 1 năm trước Chapter 301 1 năm trước Chapter 300 1 năm trước Chapter 299 1 năm trước Chapter 298 1 năm trước Chapter 297 1 năm trước Chapter 296 1 năm trước Chapter 295 1 năm trước Chapter 294 1 năm trước Chapter 293 1 năm trước Chapter 292 1 năm trước Chapter 291 1 năm trước Chapter 290 1 năm trước Chapter 289 1 năm trước Chapter 288 1 năm trước Chapter 287 1 năm trước Chapter 286 1 năm trước Chapter 285 1 năm trước Chapter 284 1 năm trước Chapter 283 1 năm trước Chapter 282 1 năm trước Chapter 281 1 năm trước Chapter 280 1 năm trước Chapter 279 1 năm trước Chapter 278 1 năm trước Chapter 277 1 năm trước Chapter 276 1 năm trước Chapter 275 1 năm trước Chapter 274 1 năm trước Chapter 273 1 năm trước Chapter 272 1 năm trước Chapter 271 1 năm trước Chapter 270 1 năm trước Chapter 269 1 năm trước Chapter 268 1 năm trước Chapter 267 1 năm trước Chapter 266 1 năm trước Chapter 265 1 năm trước Chapter 264 1 năm trước Chapter 263 1 năm trước Chapter 262 1 năm trước Chapter 261 1 năm trước Chapter 260 1 năm trước Chapter 259 1 năm trước Chapter 258 1 năm trước Chapter 257 1 năm trước Chapter 256 1 năm trước Chapter 255 1 năm trước Chapter 254 1 năm trước Chapter 253 1 năm trước Chapter 252 1 năm trước Chapter 251 1 năm trước Chapter 250 1 năm trước Chapter 249 1 năm trước Chapter 248 1 năm trước Chapter 247 1 năm trước Chapter 246 1 năm trước Chapter 245 1 năm trước Chapter 244 1 năm trước Chapter 243 1 năm trước Chapter 242 1 năm trước Chapter 241 1 năm trước Chapter 240 1 năm trước Chapter 239 1 năm trước Chapter 238 1 năm trước Chapter 237 1 năm trước Chapter 236 1 năm trước Chapter 235 1 năm trước Chapter 234 1 năm trước Chapter 233 1 năm trước Chapter 232 1 năm trước Chapter 231 1 năm trước Chapter 230 1 năm trước Chapter 229 1 năm trước Chapter 228 1 năm trước Chapter 227 1 năm trước Chapter 226 1 năm trước Chapter 225 1 năm trước Chapter 224 1 năm trước Chapter 223 1 năm trước Chapter 222 1 năm trước Chapter 221 1 năm trước Chapter 220 1 năm trước Chapter 219 1 năm trước Chapter 218 1 năm trước Chapter 217 1 năm trước Chapter 216 1 năm trước Chapter 215 1 năm trước Chapter 214 1 năm trước Chapter 213 1 năm trước Chapter 212 1 năm trước Chapter 211 1 năm trước Chapter 210 1 năm trước Chapter 209 1 năm trước Chapter 208 1 năm trước Chapter 207 1 năm trước Chapter 206 1 năm trước Chapter 205 1 năm trước Chapter 204 1 năm trước Chapter 203 1 năm trước Chapter 202 1 năm trước Chapter 201 1 năm trước Chapter 200 1 năm trước Chapter 199 1 năm trước Chapter 198 1 năm trước Chapter 197 1 năm trước Chapter 196 1 năm trước Chapter 195 1 năm trước Chapter 194 1 năm trước Chapter 193 1 năm trước Chapter 192 1 năm trước Chapter 191 1 năm trước Chapter 190 1 năm trước Chapter 189 1 năm trước Chapter 188 1 năm trước Chapter 187 1 năm trước Chapter 186 1 năm trước Chapter 185 1 năm trước Chapter 184 1 năm trước Chapter 183 1 năm trước Chapter 182 1 năm trước Chapter 181 1 năm trước Chapter 180 1 năm trước Chapter 179 1 năm trước Chapter 178 1 năm trước Chapter 177 1 năm trước Chapter 176 1 năm trước Chapter 175 1 năm trước Chapter 174 1 năm trước Chapter 173 1 năm trước Chapter 172 1 năm trước Chapter 171 1 năm trước Chapter 170 1 năm trước Chapter 169 1 năm trước Chapter 168 1 năm trước Chapter 167 1 năm trước Chapter 166 1 năm trước Chapter 165 1 năm trước Chapter 164 1 năm trước Chapter 163 1 năm trước Chapter 162 1 năm trước Chapter 161 1 năm trước Chapter 160 1 năm trước Chapter 159 1 năm trước Chapter 158 1 năm trước Chapter 157 1 năm trước Chapter 156 1 năm trước Chapter 155 1 năm trước Chapter 154 1 năm trước Chapter 153 1 năm trước Chapter 152 1 năm trước Chapter 151 1 năm trước Chapter 150 1 năm trước Chapter 149 1 năm trước Chapter 148 1 năm trước Chapter 147 1 năm trước Chapter 146 1 năm trước Chapter 145 1 năm trước Chapter 144 1 năm trước Chapter 143 1 năm trước Chapter 142 1 năm trước Chapter 141 1 năm trước Chapter 140 1 năm trước Chapter 139 1 năm trước Chapter 138 1 năm trước Chapter 137 1 năm trước Chapter 136 1 năm trước Chapter 135 1 năm trước Chapter 134 1 năm trước Chapter 133 1 năm trước Chapter 132 1 năm trước Chapter 131 1 năm trước Chapter 130 1 năm trước Chapter 129 1 năm trước Chapter 128 1 năm trước Chapter 127 1 năm trước Chapter 126 1 năm trước Chapter 125 1 năm trước Chapter 124 1 năm trước Chapter 123 1 năm trước Chapter 122 1 năm trước Chapter 121 1 năm trước Chapter 120 1 năm trước Chapter 119 1 năm trước Chapter 118 1 năm trước Chapter 117 1 năm trước Chapter 116 1 năm trước Chapter 115 1 năm trước Chapter 114 1 năm trước Chapter 113 1 năm trước Chapter 112 1 năm trước Chapter 111 1 năm trước Chapter 110 1 năm trước Chapter 109 1 năm trước Chapter 108 1 năm trước Chapter 107 1 năm trước Chapter 106 1 năm trước Chapter 105 1 năm trước Chapter 104 1 năm trước Chapter 103 1 năm trước Chapter 102 1 năm trước Chapter 101 1 năm trước Chapter 100 1 năm trước Chapter 99 1 năm trước Chapter 98 1 năm trước Chapter 97 1 năm trước Chapter 96 1 năm trước Chapter 95 1 năm trước Chapter 94 1 năm trước Chapter 93 1 năm trước Chapter 92 1 năm trước Chapter 91 1 năm trước Chapter 90 1 năm trước Chapter 89 1 năm trước Chapter 88 1 năm trước Chapter 87 1 năm trước Chapter 86 1 năm trước Chapter 85 1 năm trước Chapter 84 1 năm trước Chapter 83 1 năm trước Chapter 82 1 năm trước Chapter 81 1 năm trước Chapter 80 1 năm trước Chapter 79 1 năm trước Chapter 78 1 năm trước Chapter 77 1 năm trước Chapter 76 1 năm trước Chapter 75 1 năm trước Chapter 74 1 năm trước Chapter 73 1 năm trước Chapter 72 1 năm trước Chapter 71 1 năm trước Chapter 70 1 năm trước Chapter 69 1 năm trước Chapter 68 1 năm trước Chapter 67 1 năm trước Chapter 66 1 năm trước Chapter 65 1 năm trước Chapter 64 1 năm trước Chapter 63 1 năm trước Chapter 62 1 năm trước Chapter 61 1 năm trước Chapter 60 1 năm trước Chapter 59 1 năm trước Chapter 58 1 năm trước Chapter 57 1 năm trước Chapter 56 1 năm trước Chapter 55 1 năm trước Chapter 54 1 năm trước Chapter 53 1 năm trước Chapter 52 1 năm trước Chapter 51 1 năm trước Chapter 50 1 năm trước Chapter 49 1 năm trước Chapter 48 1 năm trước Chapter 47 1 năm trước Chapter 46 1 năm trước Chapter 45 1 năm trước Chapter 44 1 năm trước Chapter 43 1 năm trước Chapter 42 1 năm trước Chapter 41 1 năm trước Chapter 40 1 năm trước Chapter 39 1 năm trước Chapter 38 1 năm trước Chapter 37 1 năm trước Chapter 36 1 năm trước Chapter 35 1 năm trước Chapter 34 1 năm trước Chapter 33 1 năm trước Chapter 32 1 năm trước Chapter 31 1 năm trước Chapter 30 1 năm trước Chapter 29 1 năm trước Chapter 28 1 năm trước Chapter 27 1 năm trước Chapter 26 1 năm trước Chapter 25 1 năm trước Chapter 24 1 năm trước Chapter 23 1 năm trước Chapter 22 1 năm trước Chapter 21 1 năm trước Chapter 20 1 năm trước Chapter 19 1 năm trước Chapter 18 1 năm trước Chapter 17 1 năm trước Chapter 16 1 năm trước Chapter 15 1 năm trước Chapter 14 1 năm trước Chapter 13 1 năm trước Chapter 12 1 năm trước Chapter 11 1 năm trước Chapter 10 1 năm trước Chapter 9 1 năm trước Chapter 8 1 năm trước Chapter 7 1 năm trước Chapter 6 1 năm trước Chapter 5 1 năm trước Chapter 4 1 năm trước Chapter 3 1 năm trước Chapter 2 1 năm trước Chapter 1 1 năm trước
Mở rộng

Thông tin

Chức năng tương tác với nhóm dịch đang được xây dựng, các fan ráng chờ chút nhé o(〃^▽^〃)o

Truyện liên quan