Top
ảnh bìa truyện Shibuya Kingyo

Shibuya Kingyo

Đang cập nhật [Cập nhật vào: 1 tuần trước]
Tsukiyoda, một chàng trai nhút nhát, không thể hòa nhập được với cuộc sống hiện đại, sau khi giúp đỡ cô bạn nổi tiếng cùng trường và được trả công bằng bữa trưa. Những tưởng cuộc sống của mình đã thay đổi, nhưng không mọi thứ thay đổi

Danh sách chương

Tổng hợp
Chapter 46.5 2 tháng trước Chapter 46 5 tháng trước Chapter 45 7 tháng trước Chapter 44 7 tháng trước Chapter 43 7 tháng trước Chapter 42 7 tháng trước Chapter 41.5 7 tháng trước Chapter 41 7 tháng trước Chapter 40 10 tháng trước Chapter 39 11 tháng trước Chapter 38 11 tháng trước Chapter 37 1 năm trước Chapter 36 1 năm trước Chapter 35 1 năm trước Chapter 34 1 năm trước Chapter 33 1 năm trước Chapter 32 1 năm trước Chapter 31 1 năm trước Chapter 30 1 năm trước Chapter 29 1 năm trước Chapter 28.2 1 năm trước Chapter 28.1 1 năm trước Chapter 27.2 1 năm trước Chapter 27.1 1 năm trước Chapter 26.2 1 năm trước Chapter 26.1 1 năm trước Chapter 25.2 1 năm trước Chapter 25.1 1 năm trước Chapter 24.2 1 năm trước Chapter 24.1 1 năm trước Chapter 23.2 1 năm trước Chapter 23.1 1 năm trước Chapter 22.2 1 năm trước Chapter 22.1 1 năm trước Chapter 21.2 1 năm trước Chapter 21.1 1 năm trước Chapter 20.3 1 năm trước Chapter 20.2 1 năm trước Chapter 20.1 1 năm trước Chapter 19.2 1 năm trước Chapter 19.1 1 năm trước Chapter 18.3 1 năm trước Chapter 18.2 1 năm trước Chapter 18.1 1 năm trước Chapter 17.2 1 năm trước Chapter 17.1 1 năm trước Chapter 16.2 1 năm trước Chapter 16.1 1 năm trước Chapter 15.2 1 năm trước Chapter 15.1 1 năm trước Chapter 14.2 1 năm trước Chapter 14.1 1 năm trước Chapter 13.2 1 năm trước Chapter 13.1 1 năm trước Chapter 12.2 1 năm trước Chapter 12.1 1 năm trước Chapter 11.2 1 năm trước Chapter 11.1 1 năm trước Chapter 10.2 1 năm trước Chapter 10.1 1 năm trước Chapter 9.2 1 năm trước Chapter 9.1 1 năm trước Chapter 8.2 1 năm trước Chapter 8.1 1 năm trước Chapter 7.2 1 năm trước Chapter 7.1 1 năm trước Chapter 6.2 1 năm trước Chapter 6.1 1 năm trước Chapter 5.2 1 năm trước Chapter 5.1 1 năm trước Chapter 4.3 1 năm trước Chapter 4.2 1 năm trước Chapter 4.1 1 năm trước Chapter 3.3 1 năm trước Chapter 3.2 1 năm trước Chapter 3.1 1 năm trước Chapter 2.2 1 năm trước Chapter 2.1 1 năm trước Chapter 1.3 1 năm trước Chapter 1.2 1 năm trước Chapter 1.1 1 năm trước
Mở rộng

Thông tin

Chức năng tương tác với nhóm dịch đang được xây dựng, các fan ráng chờ chút nhé o(〃^▽^〃)o

Truyện liên quan